Urząd Stanu Cywilnego Świdnik

Adres urzędu

ul. Kardynała S.Wyszyńskiego 15
21-047 Świdnik
Polska

kategoria urzędu

Lokalizacja